Ostatní služby

U nás máte možnost získat profesní kvalifikaci pro obsluhu motorové pily -

přezkoušení autorizovanou osobou a vystavení Osvědčení.

Nabízíme také následující služby:

- klasické i rizikové kácení stromů

- zajištění palivového dřeva včetně dopravy

- kurzy obsluhy motorových pil a křovinořezů, pro jednotky SDH, včetně vystavení průkazu

- periodické proškolení a přezkoušení

Pro JSDH sleva.